Półwysep Helski, Zatoka Pucka i Wybrzeże Gdańskie

← Nadmorskie Wiadomości

WIADOMOŚCI Z POLSKIEGO WYBRZEŻA - Półwysep Helski, Władysławowo, Puck, Trójmiasto i okolice
Kalendarz Imprez i WydarzeńSylwester 2017/2018 nad morzemPokoje Gościnne Monika we WładysławowieSalon kosmetyczny Venus

Konferencja – Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy w Żelistrzewie

2017-11-02 Żelistrzewo

 

Projekt pt. Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy, mający na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na walory kulturowe "domu pomorskiego" i zabytkowych świeczników, wzbudzenie potrzeby zachowania tych fenomenów kulturowych i wzmocnienie społecznej opieki nad zabytkami kaszubskiej Nordy oraz popularyzację społecznej troski o dziedzictwo kulturowe Pomorza w społeczności Pomorzan o zróżnicowanym statusie społecznym, wieku i dobrostanie osobistym został zrealizowany na terenie powiatu puckiego w okresie od września do października 2017 r. 

Na całość realizacji złożyły się 4 moduły: 

1. obóz dla wolontariuszy - młodzieży gimnazjalnej Niepublicznego Gimnazjum w Pucku (5-8 września br; 14 uczestników), 
2. warsztaty dla młodzieży (11 września br.; 19 uczniów 7. klas Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pucku i Szkoły Podstawowej w Żelistrzewie oraz 3. klasy Gimnazjum w Jastarni); 
3. warsztaty dla seniorów (9 września br; 14 uczestników dorosłych, którzy zakończyli edukację szkolną/studencką) w Parku Kulturowym Osada Łowców Fok w Rzucewie podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, 
4. warsztaty konserwatorskie (16 września br.; 11 osób), 

ponadto wernisaż wystawy fotograficznej pt. Robert Mach. FOTO (uczestnik ubiegłorocznego projektu pt. Wolontariat dla zabytków. Chronimy DOM POMORSKI) w dn. 6 września 2017 r. w Sali ekspozycyjnej Parku Kulturowym Osada Łowców Fok w Rzucewie. Dopełnieniem będzie konferencja tematyczną w zakresu projektu w dn. 27 października 2017 r. w Żelistrzewie z udziałem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i dyrektora gdańskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz opracowanie materiałów informacyjnych o projekcie i promocyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa kultury Pomorza (1000 egz. folder, 1000 egz. kartka pocztowa, 200 egz. kalendarz planszowy, 20 egz. CD). 

Obóz wolontariacki został zrealizowany na bazie infrastruktury Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku i Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie, z zajęciami w czytelni Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem, sali multimedialnej Szpitalika Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy i w Skarbcu Benedyktynek w Żarnowcu. Wykłady nt. dziedzictwa kulturowego kaszubskiej Nordy (dr Danuta Dettlaff, dr Jan P. Dettlaff, dyr. Mirosław Kuklik, Sławomir Garstkowiak) i zasad inwentaryzacji fotograficznej zabytków (dr Jan P. Dettlaff, Piotr Kropidłowski, Piotr Widerski) dopełniły warsztaty fotograficzne oraz study tour po miejscowościach: Puck, Sławoszyno, Gnieżdżewo, Żarnowiec. 

Szczególnym przedmiotem zainteresowania były obiekty na Pomorskim Szlaku Cysterskim i odchodzące w niebyt siedliska gburskie oraz domy pomorskie, w ramach wolontariatu udokumentowane fotograficznie przez młodzież (ilustracje do folderu i kalendarza). Ważnym modułem programu obozu były zajęcia plastyczno-informatyczne (Urszula Stachowiak, Piotr Rumanowski), których efektem było zaprojektowanie plakatów promujących wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy; najlepszy plakat był przez młodzież szeroko kolportowany pocztą elektroniczną. Efektem panelu dyskusyjnego było wypracowanie przez wolontariuszy postulatów w zakresie potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego kaszubskiej Nordy z charakterystyczną architekturą ceglaną 3 ćw. XIX i 1 ćw. XX wieku. 

Warsztaty dla młodzieży szkół podstawowych zrealizowane w czytelni Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku i pracowni plastycznej Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki Gminy Puck wprowadziły uczestników w problematykę dziedzictwa kulturowego kaszubskiej Nordy oraz podstaw ochrony zabytków (dr Danuta Dettlaff, dr. Jan P. Dettlaff). Podczas study tour po Pucku młodzież zapoznała się podstawową terminologią i zasadami lustracji zabytków. Na zajęciach plastycznych (Urszula Stachowiak) uczestnicy wykonali w technice kolażu projektu kart pocztowych, których podstawowym przesłaniem będzie popularyzowanie wolontariatu na rzecz zabytków; na bazie wybranego projektu zostanie wydrukowana kartka pocztowa do publicznej dystrybucji tradycyjną pocztą (kolportaż przez młodzież-wolontariuszy w październiku br). 

Warsztaty dla seniorów zrealizowane w Parku Kulturowym Osada Łowców Fok w Rzucewie poprzedziły zajęcia w Skarbcu Benedyktynek w Żarnowcu (prof. D. Duda, dr Danuta Dettlaff, dr Jan P. Dettlaff, Piotr Kropidłowski) z zakresu fenomenu kulturowego lokalnych zabytków kaszubskiej Nordy na Pomorskiej Pętli Europejskiego Szlaku Cysterskiego. Podczas study tour po Żarnowcu i Starzynie uczestnicy zapoznali się z problematyką ochrony domu pomorskiego i siedlisk gburskich. W ramach wprowadzenia do problematyki ochrony zabytków archeologicznych (Danuta Król) i warsztatów archeologicznych (Danuta Król, Sławomir Garstkowiak) uczestnicy poznali zasady aktywnej ochrony zabytków poprzez działalność parku kulturowego. Efektem przeprowadzonego panelu dyskusyjnego jest wypracowanie postulatów w zakresie uspołecznienia problematyki ochrony dziedzictwa (sformułowano wnioski do opracowywanego folderu). 

Warsztaty konserwatorskie zrealizowane na infrastrukturze Centrum Kulturalno-Duszpasterskiego im. bpa Konstantyna Dominika w Pucku przeprowadzone zostały na zabytkowych zabytkach ludwisarstwa gdańskiego: 2 barokowych lichtarzach i 2 gotyckich elementach świecznika z Żarnowca, 2 gotyckich świecznikach ze Starzyna, 6 gotyckich świecznikach i 2 eklektycznych lichtarzach z puckiej Fary. 

Wprowadzenie do technik konserwatorskich brązu i mosiądzu oraz nadzór konserwatorski przeprowadził starszy renowator z Muzeum Narodowego w Gdańsku (Maciej Głowacki); użyto metody mechanicznej z ograniczonym zastosowaniem profesjonalnego środka chemicznego. Obiekty zabezpieczono na czas  transportu i przechowywania wykonanymi z tkaniny opakowaniami. 

Projekt pt. Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy wzbudził pozytywne zainteresowanie społeczne i w trakcie realizacji uzyskał wsparcie organizacyjne poprzez nieodpłatne udostępnienie infrastruktury: Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki Gminy Puck (pracownia plastyczna Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie, infrastruktura Parku Kulturowym Osada Łowców Fok w Rzucewie, Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku (czytelnia ze stanowiskiem multimedialnym), Centrum Kulturalno-Duszpasterskie im. bpa Konstantyna Dominika w Pucku (sala z węzłem kuchennym), Muzeum Skarbca Benedyktynek w Żarnowcu. 

Obsługę medialną projektu pt. Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy w ramach zawartych porozumień o patronaty realizowały: RADIO KASZEBE, TTM Twoja Telewizja Morska i nadmorski24.pl, portal kaszuby24.pl i oczywiście Dziennik Bałtycki. 

(oprac.: D. Dettlaff) 

Projekt pt. WOLONTARIAT dla zabytków kaszubskiej Nordy realizowany przez TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA PUCKA jest dofinansowany ze środków NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA – Wolontariat dla dziedzictwa i WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

FOLDER 2017 WOLONTARIAT dla zabytków kaszubskiej Nordy – zobacz
 fot. www.kaszuby24.pl

 

 
Nordi.pl | wykonanie: StudioFX.biz
© 2018 Polwysep.pl | Kontakt